Конкурс за Студентску летњу  стручну праксу 2017.

У сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Клиничког центра Крагујевац реализоваће се програм Студентске летње стручне праксе у организационим јединицама Клиничког центра Крагујевац. На конкурс се могу пријавити студенти завршне године Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

Пракса ће бити реализована у периоду од 01. до 31. августа 2017. године

Према исказаним потребама Клиничког центра Крагујевац, на конкурс за праксу се могу пријавити студенти интегрисаних академских студија медицине и интегрисаних академских студија фармације.

Потребна документа за пријаву:

  1. Пријавни формулар (попунити online пријаву)
  2. CV на српском језику 
  3. Мотивационо писмо
  4. Потврда са факултета да је студент/студенткиња уписан/а  у завршну годину интегрисаних академских студија . У потврди мора бити наведена просечна оцена остварена у току студија, досадашње трајање студија, као и број пренетих испита.

Доступна места за обављање праксе у Клиничком центру Крагујевац су у следећим клиникама/центрима/службама:

1.0 Центар за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
2.0 Центар за ургентну медицину
3.0 Клиника за хематологију
4.0 Клиника за општу и грудну хирургију
5.0 Клиника за психијатрију
6.0 Служба за фармацеутску здравствену делатност

Кандидати који испуњавају наведене услове могу послати пријавну документацију (2, 3 и 4) до 25. јула 2017. године до 12 сати на: razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом: пријава за СЛСП 2017_Клинички центар Крагујевац), или је донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу- Јована Цвијића бб, зграда Ректората (између Правног и Економског факултета), 2. спрат, радним данима од 08:00-16:00 часова.

НАПОМЕНЕ:

  • Комисија за селекцију кандидата ће настојати да изађе у сусрет исказаним  жељама кандидата, али коначан распоред по клиникама/центрима биће дефинисан у договору са Клиничким центром Крагујевац.
  • Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем електронске поште, најкасније 5 дана по завршетку конкурса.
  • Сви одабрани кандидати ће по успешном завршетку стручне праксе добити одговарајућу потврду.
  • Сви учесници стручне праксе су у обавези да по завршетку праксе доставе извештај о обављеној стручној пракси (по обрасцу који доставља Центар за развој каријере).
  • Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.
Уколико имате питања или недоумица, можете нас контактирати путем е-поште, 
телефона или лично у просторијама Центра:
 
Центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Крагујевцу
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
Тел: 034 300 425
E-mail: razvojkarijere@kg.ac.rs
Web: www.razvojkarijere.kg.ac.rs