ПУПИНОВА НАГРАДА МАТИЦЕ СРПСКЕ
У спомен Михајла Пупина, стипендисте и добротвора Матице српске, установљена је награда за студентске радове који представљају допринос техничким и природноматематичким дисциплинама којима се бавио овај научник, под именом ПУПИНОВА НАГРАДА МАТИЦЕ СРПСКЕ.
 
Награда се додељује од 1996. године у интервалу од три године из Фонда Михајла Пупина и средстава Матице српске, а за дипломске, мастер, магистарске и друге научне радове студената редовних студија у претходном трогодишњем периоду.
 
Ове године, Наградом се обележава и 160 година од рођења Михајла Пупина. Реализацију Пупинове награде Матице српске за 2014. годину новчаним средствима ће помоћи Нафтна индустрија Србије А.Д. Нови Сад.
 
Право учешћа имају студенти свих универзитета са српског говорног подручја, а на основу предлога надлежне катедре, наставно-научног  већа или другог одговарајућег органа факултета. Право предлагања имају и чланови оцењивачке комисије.
 
Рок за достављање пријава са радовима је 20. фебруар 2014. године.
 
Награда се додељује 12. марта 2014. године, на дан сећања на Михајла Пупина.
 
Особа за контакт: Мирјана Зрнић
Тел: 021/6615-798
E-mail: mzrnic@maticasrpska.org.rs