Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу позива студенте завршних година основних академских и мастер академских студија да се пријаве за обављање праксе у јавном предузећу ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ.

 
Пракса ће бити организована на више локација у Србији (Београд, Панчево, Обреновац, Нови Сад, Крагујевац, Пожаревац, Смедерево, Свилајнац, Зрењанин, Сомбор, Врбас, Суботица,  Кањижа, Сента, Сремска Митровица, Рума, Костолац, Село Стари Костолац, Село Дрмно) где се налазе управе, огранци, погони и копови Привредних друштава ЕлектропривредеСрбије:
 
  • ПД „Термоелектране Никола Тесла“ 
  • ПД „Термоелектране и копови Костолац“ 
  • ПД „Панонске Термоелектрана-Топлана“ 
  • ПД „Електровојводина“ 
  • ПД за дистрибуцију електричне енергије„Центар“
 
Сваки полазник праксе имаће непосредно одређеног ментора уз чију подршку ће обављати задатке током трајања праксе. Предвиђено трајање праксе је три месеца. Почетак праксе планиран је за крај маја месеца 2014.године.
 
Пријављивање се обавља искључиво електронским путем. Потребно је да кандидати преузму и попуне ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР  и пошаљу на мејл: razvojkarijere@kg.ac.rs. У пријавном формулару неопходно је навести КОД ПОЗИЦИЈЕ ЗА ПРАКСУ на коју се кандидат пријављује.
 
Напомена: уколико се кандидат пријављује за више позиција може да наведе више кодова у истом формулару.
 
Рок за пријаву: 18. мај 2014. године, до 16 сати!