ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

 varna_konkurs.jpg
На конкурс се могу пријавити:
 
  • студенти основних академских студија (размена у трајању од 3 месеца)
 
 
Доступна студијска област: Business Administration/ Management/ Tourism/ Hospitality
 
НА КОНКУРС СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ ДО 01. МАРТА 2016. године, до 14:00 сати.
 
 
Потребна документа за пријаву за студенте:
 
  • Пријавни формулар
  • Предлог плана студија
  • Потврда са факултета (потврда да сте редован студент), и превод на енглеском језику*
  • Листа положених испита и превод на енглеском језику*
  • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (ниво Б1) **
 
* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.
** Као потврде о знању језика могу се прихватити:
- Међународно признати сертификати (TOEFL, IELTS) и то не старији од годину дана од
дана издавања;
- Потврде издате од регистрованих школа језика, и то не старије од годину дана од дана издавања;
студија имао енглески (страни) језик као предмет и положио са неком оценом (од 6 до 10). У том случају, кандидат треба да достави Формулар за језичку процену (Language Assessment Sheet) знања језика, са именом и презименом, који је попунио и потписао предметни наставник. Наведени формулар треба да буде потписан и од ERASMUS + координатора са тог факултета и оверен печатом факултета.
 
Студијску понуду Универзитета за менаџмент у Варни на енглеском језику за ниво основних студија можете погледати у прилогу, као и ОВДЕ.
 
 
Више информација о Универзитету за менаџмент у Варни можете видети ОВДЕ.
 
 
 
Сва документа можете послати на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу (Јована Цвијића бб, зграда Ректората -између Правног и Економског факултета, 2. спрат), радним данима од 08:00 - 16:00 часова.
 
 
Напомене:
 
Студенти прве године основних академских студија не могу да се пријаве на конкурс за размену. 
Сва неопходна документа достављате на енглеском језику. У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.
Предлог плана студија (у овој фази пријаве кандидат наводи листу предмета/курсева које намерава да похађа у периоду мобилности - летњи семестар академске 2015/2016. а који ће касније, уколико је кандидат одабран, чинити полазну тачку за израду Уговора о учењу /Erasmus+ Learning Agreement. У избору предмета које студент жели да слуша у току мобилности потребно је да сакупи најмање 20, односно највише 30 ЕСПБ.
За сва додатна питања и консултације у вези са израдом Плана студија/уговора о учењу потребно је да се обратите Еразмус+ координатору на свом факултету. 
Еразмус + координатор на Економском факултету је доц. др Ненад Станишић, продекан за науку и међународну сарадњу; Еразмус + координатор на Факултету за хотелијерство и туризам је доц. др Марија Мандарић, продекан за науку и међународну сарадњу.
 
 
 
Уколико вам је потребна помоћ у припреми докумената, савете можете потражити на сајту ЦзРк-а у нашој секцији Мобилност, као и у Приручнику за мобилност студената. Наравно, увек сте добродошли у Центар, ако имате питање, недоумицу или вам је потребан савет :)
 
 
Центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Крагујевцу
Јована Цвијића бб
34 000 Крагујевац
Зграда Ректората, 2. спрат
Контакт телефон: 034 300 425
Радно време: ПОН-ПЕТ од 08:00 до 16:00
 
 
 
I По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу и Еразмус + координатор са вашег факултета извршиће проверу подобности пријава (испуњеност услова у складу са Еразмус + програмом, валидност поднетих докумената). Пријаве кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију биће достављене Универзитету за менаџмент у Варни као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет за менаџмент у Варни организоваће skype интервју са номинованим кандидатима.
 
II Универзитет за менаџмент у Варни одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.
 
III Реализација мобилности одабраних кандидата се очекује у летњем семестру ове школске године (јул/август 2016.)