Поред актуелне могућности аплицирања за размене кроз CEEPUS мреже за летњи семестар, у периоду од 1. јула до 30. новембра студенти и наставно особље са државних високошколских установа које нису део неке CEEPUS мреже могу се пријавити као freemover за размену на високошколској установи у некој од CEEPUS држава-чланица у академској 2018/19. години.

Кандидати самостално истражују и утврђују своје могућности за размену на партнерским институцијама претраживањем CEEPUS мрежа и утврђују да ли се могу пријавити као freemover или као кандидати унутар мрежа. Мреже се претражују према високошколској институцији и одговарајућој академској години, а на основу самог назива мреже може се претпоставити у којој (научној) области се она спроводи. Аплицирање се врши искључиво електронским путем, испуњавањем и слањем онлине пријаве преко CEEPUS платформе. Треба имати у виду да велики број CEEPUS земаља (зависно од својих интерних процедура и увида у квоту) freemover кандидате прихвата превасходно током летњег семестра. Ближе информације о реализацији freemover мобилности у конкретној земљи могу да пруже особе запослене у Националној CEEPUS канцеларији државе у којој се жели боравити, чији контакти су доступни овде.

Потребна документација

Фреемовер студенти и предавачи уз своју електронску пријаву прилажу прихватно писмо које самостално обезбеђују и које попуњава институција пријема; такође, студенти у апликацију треба да додају и два писма препоруке написана од стране предавача са матичних институција. Примерци ових докумената могу се преузети у одељку често постављаних питања на CEEPUS сајту (Applying for a CEEPUS grant/Uploading documents).

Категорије

Приликом креирања електронске апликације на CEEPUS сајту,  кандидати се могу пријавити у оквиру једне од следећих категорија:

  • Студент (за боравке дуже од 3 месеца у циљу остваривања кредитне мобилности);
  • Short-term student (нпр. истраживања за завршни рад/дисертацију краћа од 3 месеца);
  • Short-term excursion (нпр. летње/зимске школе у трајању до 6 дана).
  • Teacher – наставно особље се увек пријављује у оквиру ове категорије, без обзира да ли се ради о краћим предавачким активностима на летњим школама или о нпр. једномесечном боравку на партнерској институцији. Предавачи треба да реализују најмање 6 предавачких сати по радној недељи боравка, а наставни план и број часова на партнерској институцији ближе се појашњава у мотивационом делу пријаве кандидата. 

Заинтересовани студенти и предавачи треба да у мотивационом делу пријаве објасне академску сврху боравка на одређеној институцији, у складу с категоријом у оквиру које се кандидат пријавио.

Рок за пријављивање за кандидате унутар мрежа за летњи семестар – 31. октобар.

Закључно са 31. октобром трајаће и пријављивање студената и наставног особља са државних високошколских установа које учествују у некој CEEPUS мрежи, и то за размене у летњем семестру 2017/18. године. Кандидати самостално истражују своје могућности за мобилност на партнерским институцијама претраживањем CEEPUS мрежа и утврђују да ли се могу пријавити као кандидати унутар мрежа или као freemover.

 
Додатне информације о CEEPUS програму
 
Средњоевропски програм универзитетске размене (CEEPUS) спроводи се у чланицама програма из средње и југоисточне Европе.  За ближе појединости о CEEPUS програму, укључујући услове и додатне информације о пријави, можете погледати брошуру (стране 14-18 посвећене су CEEPUS програму), CEEPUS  одељак на сајту Фондације Темпус или консултовати CEEPUS главни портал, нарочито одељак FAQ.