Отворен конкурс за пријаву студената/студентских тимова у оквиру кампање отворених иновација на Универзитету у Крагујевцу

 У оквиру међународног ЕРАСМУС пројекта ИФ4ТМ (www.if4tm.kg.ac.rs) организује се Кампања отворених иновација, у оквиру које је отворен позив за студенте да предложе идеје и могућа решења за четири изазова, који су дефинисани са четири предузећа, и то: 

1. Elplant d.o.o - Графички дизајн интернет и мобилне апликације + одговарајући CSS MESPLANT система за интерактивни мониторинг производног процеса у складу са четвртом индустријском револуцијом 
2. Proenergy d.o.o - Развој корисничке апликације за аутоматизовани обрачун норма радних сати (цене услуге) по задатим спецификацијама предмера и предрачуна радова из тендерске документације за извођење радова у грађевинарству (грађевинских, електро, машинских, термотехничких итд.)
3. ИКТ кластер Централне Србије - Идејно решење за надоградњу постојећег визуелног идентитета веб сајта, публикација и визуала за друштвене мреже
4. EXTENT d.o.o Београд - Развој интерактивне апликације за управљање процесом израде пројектне документације намењене изградњи објеката
 
Опис изазова, специфични захтеви, награде за победнике, као и модалитети даље сарадње и ангажовања су наведени у ПДФ документима, и то: 
  1. Elplant izazov za kampanju Otvorenih inovacija.pdf
  2. Proenergy izazov za kampanju Otvorenih inovacija.pdf
  3. IKT klaster centralne Srbije -  izazov za kampanju Otvorenih inovacija.pdf 
  4. Extent izazov za kampanju Otvorenih inovacija.pdf

Отворене иновације представљају концепт који подразумева да компаније могу унапредити конкурентност на тржишту и смањити трошкове истраживања и развоја отварањем изазова са којима се суочавају у пословном окружењу  ка спољашњем свету, односно ефективним инкорпорирањем екстерног знања, у свим фазама пословног процеса, од развоја производа до његовог позиционирања на тржишту.

Производи отворених иновација, свуда око нас, наметнули су и другачија начела пословних стратегија компанија. Неки од ових производа су: социјална мрежа веб сајтова Мај Спејс (Мy Space), вишејезична онлајн енциклопедија – Википедија (Wikipedia), софтвери отвореног кода као што је Линукс (Linux) оперативни систем. Они су створили вредност за читаву линију јавних добара, тако да сви људи могу да их користе и да нико није искључен из њихове употребе. На овај начин многе светски познате и успешне компаније као што су P&G (Procter&Gamble), H&M, LEGO, Rolls-Royce, итд. већ годинама успешно развијају свој бизнис.
 
Конкурс је отворен до 16. априла 2019. године, а пријава тимова и идеја се реализује путем имејл адресе poc@kg.ac.rs, навођењем имена и презимена чланова тима или појединца који самостално предлажу решење, имена факултета, године студија, броја индекса и контакт телефона за даљу комуникацију са организатором кампање и компанијом. Пријављени студенти и тимови ће добити даља упутства за развој и презентацију решења, а организоваће се и краћи састанци са представницима компанија, за детаљнији опис изазова. 
 
Крајњи рок за достављање предлога решења изазова је 15. мај 2019. године
 
За сва додатна питања у вези дефинисаних ОИ изазова студенти се могу обратити и  директно компанијама, на имејл адресе које су дате у ПДФ документима.