Еразмус+ Кључна акција 2 – Special Mobility Strand

На основу уговора о сарадњи између Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Источном Сарајеву, Универзитета у Сарајеву, Универзитета у Бањој Луци, и Универзитета Црне Горе, Универзитет у Крагујевцу позива студенте са инвалидитетом, са свих нивоа студија, као и кандидате који су стекли диплому у последње две године, да се пријаве на Конкурс за стипендирану праксу у Босни и Херцеговини или Црној Гори. 
 
Потребна документа за пријаву:
1. Пријавни формулар (молимо преузмите формулар)
2. CV са фотографијом (обавезно навести контакт адресу и телефон) – препорука Europass CV
3. Листа положених испита, са свих нивоа студија
4. Копије диплома (за студенте који се пријављују за размену на нивоу мастер или докторских студија и за дипломце)
5. Потврда о инвалидитету

Рок за пријаву: 06. новембар 2017. године
 
Напомене: 
  • Кандидати у Пријавном формулару, наводе у којој земљи желе да обаве стручну праксу, односно у оквиру сарадње са којим од наведених партнерских универзитета, као и у оквиру које стручне области.
  • По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава и доставља листу  номинованих кандидата партнерским институцијама. 
  • Партнерски универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу. 
  • Партнерски универзитет кандидату предлаже институцију/компанију у којој ће обавити стручну праксу.
  • Након извршене селекције, одабрани кандидати ће добити даље инструкције о процесу реализације праксе од матичне институције (Уговор о пракси, Уговор о стипендирању, Осигурање и сл.).

Информације о стипендији: 
  • Период праксе: 2 месеца у току академске 2017/18. године (новембар 2017- октобар 2018.)
  • Месечна стипендија у износу од 750 евра
  • Надокнада за путне трошкове у износу од 180 евра
 
ПРИЈАВА:
 
Сва документа можете послати електронским путем на електронску адресу: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Канцеларију за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу, радним данима од 09:00 до 15:00 часова.
 
Адреса: 
Универзитет у Крагујевцу
Канцеларија за међународне пројекте
Јована Цвијића бб
34000 Крагујевац
Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ праксу