Универзитет у Крагујевцу, у складу са Програмом сарадње у пружању подршке јавне управе високошколским установама за 2022/23. годину, закљученим између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Универзитета, расписује

Конкурс за избор студената за похађање Студентске стручне праксе у јавној управи 2022/23. године. 
 
Конкурс је намењен студентима на студијама првог и другог степена.
 
Стручна пракса се реализује у току академске 2022/23. године, у периоду од 16. фебруара до 30. јуна 2023. године, у реалном радном окружењу, у државним или другим органима учесницима програма.  
 
Студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању до 80 часова (четири недеље по четири часа дневно), а реализацију праксе заједнички координирају супервизор из јавне управе и ментор са високошколске установе.
 
За студенте Универзитета у Крагујевцу доступно је укупно 43 места за обављање праксе у следећих 7 државних органа учесника Програма:
  1. Министарство државне управе и локалне самоуправе
  2. Управа царина
  3. Градска управа Града Крагујевца
  4. Градска управа Града Смедерево
  5. Градска управа Града Ужице
  6. Градска управа Града Краљево
  7. Рашки управни округ

Преглед доступних институција и броја места за похађање праксе можете погледати овде.

Рок за пријаву: 15. јануар 2023. године
 
Потребна документа за пријаву:
 
1. Попуњен пријавни формулар (формулар можете преузети овде)
2. Потврда са факултета о тренутном статусу (у потврди је неопходно да буде наведена просечна оцена остварена током студија, дужина трајања студија и број положених испита).
3. За студенте мастер студија – поред потврде да сте студенти мастер студија, потребно је доставити и копију уверења о дипломирању.
 
Пријаву је могуће поднети лично у просторијама Центра за развој каријере (зграда Ректората, Јована Цвијића бб, II спрат) или електронским путем на мејл razvojkarijere@kg.ac.rs.
 
Универзитет у Крагујевцу, у сарадњи са ментором са високошколске институције, спроводи процес селекције и избора студената за похађање стручне праксе у складу са доступним бројем места, а на основу оствареног академског успеха и броја положених испита.
 
Студентима који са успехом заврше програм издаје се потврда о обављеној стручној пракси, коју потписују ментор и супервизор.
 
Студент – полазник праксе има обавезу заштите и чувања тајности свих података до којих је дошао у похађању стручне праксе, како у периоду трајања стручне праксе, тако и након њеног завршетка. 
Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не остварује право на накнаду, по било ком основу, као ни право на осигурање од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.
 
Програм Студентске стручне праксе у јавној управи спроводи се као вид подршке јавне управе високошколским установама да својим студентима омогуће да поред теоријских знања, стекну и практичне вештине (које су предвиђене у исходима учења на студијским програмима који их оспособљавају за развој и примену научних и стручних достигнућа).
 
Водич Студентске стручна праксе у јавној управи 2022/23. можете погледати овде.
Виртуелној заједници Студентске стручна праксе у јавној управи можете приступити овде.
 
За сва додатна питања стојимо Вам на располагању путем мејла razvojkarijere@kg.ac.rs или телефона 034 300 425.