Конкурс за годишњу награду и похвалу Математичког института Српске академије наука и уметности за студенте основних, мастер и докторских академских студија у области математике и механике и у области рачунарства

Математички институт Српске академије наука и уметности и ове године расписао је три конкурса за студенте основних, мастер и докторских академских студија за годишње награде и похвале у области математике и механике и у области рачунарства.

Рок за подношење предлога за све конкурсе је 22. март 2019. године.

Награда се састоји од дипломе и новчане награде, док се похвала састоји из повеље и не укључује новчану награду.

 


Конкурс за награду и похвалу Математичког института САНУ 
за студенте редовних студија у области математике и механике 
и у области рачунарства

Награда за математику и механику, односно награда за рачунарство, се додељује студентима редовних студија за најбољи оригинални научно-истраживачки рад, дипломски рад, семинарски или други писани рад који спада у домен научно-истраживачке делатности из области математике и механике, oодносно из области рачунарства, или програм којим се решава неки проблем од ширег интереса. 

Кандидати за Награду морају бити студенти редовних студија уписани на неком факултету у Републици Србији који су у том статусу били 01. јануара 2018. године

Текст конкурса за студенте основних студија можете погледати ОВДЕ


II
Конкурс за награду и похвалу Математичког института САНУ 
за студенте мастер студија у области математике и механике 
и у области рачунарства

Награда се додељује студентима мастер студија за најбољи оригинални научно-истраживачки рад, мастер рад, семинарски или други писани рад, који спада у домен научно-истраживачке делатности из области математике и механике односно из области рачунарства, или за програм којим се решава неки проблем од ширег интереса.

Кандидати за Награду морају бити студенти мастер академских студија уписани на неком факултету у Републици Србији који су у том статусу били 01. јануара 2018. године

Текст конкурса за студенте мастер студија можете погледати ОВДЕ

 

III
Конкурс за награду и похвалу Математичког института САНУ 
за студенте докторских студија у области математике и механике 
и у области рачунарства

  • Награда (похвала) за математику и механику се додељује за најбољу одбрањену докторску дисертацију из области математике и механике. 
  • Награда (похвала) за рачунарство се додељује за најбољу одбрањену докторску дисертацију из области рачунарства.

Право учешћа на конкурсу имају сви кандидати којима до сада није додељена Награда Математичког института САНУ за најбољи докторат, а који су докторску дисертацију одбранили на неком универзитету у Републици Србији у 2018. години.

Текст конкурса за студенте докторских студија можете погледати ОВДЕ