Конкурс „Путујемо у Европу“

Европски покрет у Србији у сарадњи са Фондацијом Robert Bosch и Балканским фондом за демократију, расписује конкурс под називом «Путујемо у Европу» за студенте завршних година (основних и мастер студија) и апсолвенте факултета универзитета у Србији.

Циљ конкурса је да се омогући да 50 најбољих студената завршних година (студенти основних и мастер студија и апсолвенти) са државних и приватних универзитета у Србији лето 2014. године проведе као већина вршњака из Европе, путујући и упознајући европске вредности, градове и народе.
 
Победници добијају: Интер-Раил карте (22 дана у континуитету), Омладински рачун и платну картицу Ерсте банке са џепарцем, међународно путно осигурање, ЕYЦА и ИСИЦ студентску картицу за путовање земљама Европе према сопственом избору током лета 2014. године.
 
Основни критеријуми за селекцију кандидата:
  1. Година студија - пријаве могу поднети искључиво студенти завршне године факултета (основних и мастер студија) и апсолвенти, који су на редовним студијима (кандидат подноси потврду о упису године или апсолвентског стажа), сви старости до 26 година.
  2. Социјални статус студента - кандидати подносе уверење о приходима по члану домаћинства за период од 01. јануара до 30. априла текуће године, које је издао надлежни општински орган из места пребивалишта кандидата.
  3. Успех студента: Просечна оцена минимум 8.5 (кандидат подноси оригинал потврду о положеним испитима и просечној оцени); Дужина студирања; Знање страног језика - енглеског, немачког, француског или италијанског језика (кандидатима се оставља могућност да сами себе оцене, док ће проверу проћи само они који буду позвани на интервју).
  4. Поседовање новог биометријског пасоша или потврде да је пасош у процесу израде.
Приоритет ће имати кандидати који до сада нису путовали у иностранство (земље ЕУ).
 
Рок за пријаву: 30. јун 2014. 
 
Пријаве слати поштом на адресу:
За конкурс «Путујемо у Европу»
Европски покрет у Србији
Краља Милана 31 
11 000 Београд
 
Више информација о овом програму и начину пријаве овде.
 
Извор: najstudent