Хемофарм фондација: Конкурс за нај–студенте природних наука

Хемофарм фондација објављује конкурс за нај–студенте основних, мастер, специјалистичких и докторских студија природних наука (биолошке науке, физика, геолошке науке, хемија, биохемија и молекуларна биологија, математика, заштита животне средине (екологија), медицина, стоматологија, фармација).

  • Награду чине три студентске стипендије у периоду од три месеца.
  • Конкурс је отворен у трајању од три месеца.
  • Сваког месеца (мај, јун и јул 2013) ће бити награђено 10 нових стипендиста.

Право на награду имају студенти који су:

  • студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија
  • имали учешће у истраживачким пројектима и научним такмичењима, на националним и међународним скуповима (и доказе о истом),
  • објављивали своје научне радове
  • постигли просечну оцену најмање 9,00 током студија (уверење са факултета)
  • имају пребивалиште на територији Републике Србије (копија личне карте)

Рок за пријављивање на конкурс за месец јуни: 05. - 20. јуна 2013.

Документацију доставити на адресу:
Фондација Хемофарм,
ул. Београдски пут бб.
26300 Вршац

За више информација видети на:
www.fondacijahemofarm.org.rs