ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ
 
 

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ СТУДЕНАТА ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ МАТЕЈ БЕЛ ( Бањска Бистрица, Словачка)

 
На конкурс се могу пријавити:
 
СТУДЕНТИ СВА 3 НИВОА СТУДИЈА (РАЗМЕНА У ТРАЈАЊУ ОД 1 СЕМЕСТРА/5 МЕСЕЦИ) 
 
У складу са потписаним уговором о реализацији мобилности на Универзитету Матеј Бел доступне су следеће студијске области: 
 
• Business and Administration, 
• Law, 
• Education, 
• Biology, 
• Environmental Sciences, 
• Chemistry, 
• Physics, 
• Mathematics, 
• Information and Communication technologies, 
• Languages (English, German, French, Spanish and Italian).
 
НА КОНКУРС СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ ДО 06. НОВЕМБРА 2015.
 
Потребна документа за пријаву:
 
  • Пријавни формулар 
  • Предлог плана студија (за студенте основних и мастер академских студија) односно Предлог плана студија и/или истраживања (за студенте докторских студија)
  • Листа положених испита и превод на енглески језик*
  • Копије диплома (за студенте који се пријављују за размену на нивоу мастер или докторских студија) и  превод на енглески језик*
  • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (односно немачког/француског/шпанског/италијанског jезика уколико бисте слушали наставу на неком од наведених језика)**
 
* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.
** Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању страног језика, можете доставити језичку препоруку са факултета (од вашег професора енглеског или другог страног језика).
 
Сва документа можете послати на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу (Јована Цвијића бб, зграда Ректората -између Правног и Економског факултета, 2. спрат), радним данима од 08:00-16:00 часова.
 
Предмете који су намењени студентима на размени (студијску понуду Универзитета Матеј Бел на енглеском језику) можете погледати на одговарајућем факултету:
 
Faculty of Economics                                                                             
Faculty of Arts                                                                                        
Faculty of Natural Sciences                                                                
Faculty of Education                                                                               
Faculty of Law                                                                                        
 
Напомене: 
 
1.) Предлог плана студија (у овој фази пријаве кандидат наводи листу предмета/курсева које намерава да похађа у периоду мобилности - летњи семестар академске 2015/2016. а који ће касније, уколико је кандидат одабран, чинити полазну тачку за израду Уговора о учењу /Erasmus+ Learning Agreement.  
 
За сва додатна питања и консултације у вези са израдом Плана студија/уговора о учењу потребно је да се обратите Еразмус+ координатору на Вашем факултету.
 
Овде можете видети контакт листу Еразмус+ координатора на факултетима Универзитета у Крагујевцу.
 
2.) Уколико вам је потребна помоћ у припреми докумената, савете можете потражити на сајту ЦзРк-а у нашој секцији Мобилност, као и у Приручнику за мобилност студената.Наравно, увек сте добродошли у Центар, ако имате питање, недоумицу или вам је потребан савет.
 
Центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Крагујевцу
Јована Цвијића бб
34 000 Крагујевац
Зграда Ректората, 2. спрат
Контакт телефон: 034 300 425
Радно време: ПОН-ПЕТ од 08:00 до 16:00
 
 
I По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу и Еразмус + координатори са одговарајућег факултета извршиће проверу подобности пријава (испуњеност услова у складу са Еразмус + програмом, валидност поднетих докумената) и академску процену свих пријављених кандидата. Пријаве кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију биће достављене Универзитету Матеј Бел као номинације за стипендирану мобилност.  
 
II Универзитет Матеј Бел одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу. 
 
III Реализација мобилности одабраних кандидата се очекује у летњем семестру ове школске године (од јануара/фебруара 2016.)