Comtrade EdIT летња школа програмирања

Настављајући традицију добре праксе, COMTRADE у јулу 2014. године организује осми пут за редом летњу школу програмирања EdIT.

Летња школа EdIT (Education for Innovative Thinkers) организује се сваког лета у Словенији, БиХ и Србији. Полазницима је омогућено да уз десетодневну едукацију и тимски рад развијају конкретан пројекат у симулираном радном окружењу, и тако стекну додатно практично искуство које ће свакако бити од велике користи у будућем раду. 

Учешће на овој летњој школи је бесплатно. 
 
Програм EdIT Comtrade Летње школе програмирања 2014: 
  • Крагујевац, 07. 07. - 18. 07. 2014, Природно-математички факултет, Крагујевац
  • Београд, 21. 07. - 01. 08. 2014.
 
Тема "Indoor навигација помоћу iBeacon-a" 
  • Развој Android апликације за микролокацију и навигацију употребом iBeacon-a
  • Технологије: Android SDK, Java, C++ 
  • Развојно окружење: Eclipse with ADT plugin, Eclipse IDE for C/C++ Developers
  • Вођење пројекта коришћењем SCRUM методологије
  • Животни циклус развоја софтвера 
  • Тимски рад
 
“Indoor navigacija pomocu iBeacon-a” је пројекат израде корисничке апликације на Android платформи за одређивање положаја smartphone уређаја унутар затвореног простора и навигацију корисника. Циљ пројекта је да се коришћењем iBeacon уређаја smartphone претвори у интерактивни навигациони уређај који ће омогућити контекст оријентисану комуникацију са корисником. 
 
Пријава се врши електронским путем на адреси: prijava
 
Рок за пријаву:
25.06. за EdIT14 у Крагујевцу
10.07. за ЕдИТ14 у Београду
 
Број полазника на обе локације је ограничен.
 
Сви кандидати ће, након извршене селекције, бити обавештени о коначним резултатима.
 
Више о програму видети на: comtrade