BOŠ: Конкурс за пријем 22. генерације студената на програм

Београдска отоврена школа (BOŠ) позива све заинтересоване кандидате да се до 27. јуна 2014. године пријаве на једногодишњи мултидисциплинарни програм Студије будућности и постану део XXII генерације Одељења за напредне додипломске студије BOŠ-a.

Циљ овог програма је да студенте, кроз модуле знања и вештина, упозна са главним глобалним трендовима и изазовима пред којима се налази савремени свет. 
 
Ове студије треба да пруже одговор на питање како се обликује савремено друштво пратећи искуства из прошлости, али и отварајући питања од судбинске важности за друштвени, културни, политички и антрополошки развој савременог човека. 
 
Студије будућности теже да подстакну и развију интересовање и дебату о најзначајнијим правцима кретања друге деценије 21. века и да студентима омогуће увид у најважнија питања која ће се постављати у будућности пред савремено човечанство: однос државе и друштва, будућност демократије, домети глобализације, одрживи развој, питање идентитета и националне државе, политичко уједињење Европе и будућност европских интеграција, медијско обликовање света, друштво знања и нове технологије, нанотехнологија и нова технолошка револуција, будућност радне снаге, генетика.
 
Осим наведеног, Београдска отворена школа нуди најбољима и дружење кроз курс страног језика, психолошке радионице, зимску школу тимског рада и многе друге активности. Идеја читавог програма јесте да се млади људи, поред знања и вештина које ће добити у Београдској отвореној школи, повежу и друже.
 
Профил кандидата:
  • студенти и студенткиње треће и четврте године универзитета, који још нису дипломирали, 
  • имају до 27 година 
  • желе да буду, или јесу, активни и друштвено ангажовани
 
Пријавне формуларе преузети на адреси: пријавни формулар
 
Неопходна документација на адреси: документација
 
Пријава мејлом на адресу upis2014@bos.rs, факсом на +381 (11) 3613 112, или препоручено поштом на адресу:
Београдска отворена школа
Масарикова 5/16, 11 000 Београд
са назнаком: Студије будућности Одељења за напредне додипломске студије (ДАУС)
 
Кандидати који су доставили комплетну документацију улазе у други круг селекције, која подразумева проверу знања.
 
Више информација о конкурсу: линк1, линк2
 
Извор: youth.rs