Адеко конкурс за стручну праксу у области људских ресурса

Adecco је мултинационална компанија са седиштем у Швајцарској и припада групи 500 највећих компанија на свету. Као лидер на пољу пружања услуга из области људских ресурса, Adecco поседује стручност, искуство и способност да пружи услуге највишег нивоа, при чему води подједнаку бригу како о клијентима, тако и о особама које траже запослење.

У сарадњи са Центром за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу, Adecco је расписао

КОНКУРС ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ У СЕКТОРУ HR АДМИНИСТРАЦИЈЕ

намењен студентима завршне године основних академских студија, завршне године мастер академских студија (друштвено-хуманистичке науке) и дипломцима који су у протеклих годину дана завршили студије а који су мотивисани и спремни да стичу знање у највећој HR компанији.

Програм праксе:

 • Упознавање са појмом и управљањем људским ресурсима;
 • Упознавање са процесом HR документације, издавање уговора о раду;
 • Пријава и одјава запослених путем портала Централног регистра и путем одговарајућих образаца;
 • Достављање документације Пореској управи, ПИО фонду, РФЗО-у и другим релевантним државним институцијама;
 • Асистирање у пословима допреме/отпреме докумената за сва одељења компаније;
 • Брига о поверљивим HR документима и њихова дистрибуција у сарадњи са Поштом и курирским службама;
 • Упознавање са појмом зарада, обрачуна зарада и креирања разних извештаја у вези са зарадама;
 • Упознавање са заштитом на раду и процедурама у вези са безбеношћу на раду;
 • Упознавање са етиком и корпоративним пословањем, радом са клијентима и запосленима;

Услови и потребне квалификације:

 • Студенти завршне године основних академских и мастер академских студија (поље друштвено-хуманистичких наука) и дипломци који су у протеклих годину дана завршили студије;
 • Добро познавање рада на рачунару и MS Office пакета;
 • Добро познавање енглеског језика;
 • Поседовање возачке дозволе Б категорије.

ПРИЈАВА: CV и пропратно писмо зашто сте баш Ви права особа за Adecco компанију треба послати електронским путем на razvojkarijere@kg.ac.rs са назнаком: Adecco стручна пракса

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 25. ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ ДО 12,00 САТИ